Somatik Hareket Atölyesi - Meral Anaşin
Bu atölye 25 Mayıs 14:00'da Zoom'da gerçekleşmiştir.

Hareketle Yavaşlamak: Yapan Zihinle (Doing Mind) Olan Zihni (Being Mind) Farketmek

Bu çalışmayla; yavaşlamanın, durmanın, bir es vermenin lüks sayıldığı, hatta “yetişememe kaygısı ile” ıstırap verdiği hayatımıza farkındalıklı hareketi eklemenin, dengeleyici gücünü araştırıyor olacağız. Bedeni yavaşlatmanın zihinsel ve duygusal esnekliğe katkısını deneyimliyor olacağız.